Pochodzenie rasy

Blokady parkingowe
http://www.pro-city.pl
Oferujemy produkty francuskiej marki PRO-CITY.
Bariery drogowe, ochronne, wiaty i stojaki rowerowe.

Najdawniejsze ślady przodków dzisiejszych rasowych psów prowadzą do starożytnych krajów Azji Mniejszej i Egiptu. Historia psa jest tak dawna; jak historia człowieka. Wraz z podbojami i wędrówkami ludów różne typy psów przedostały się do centralnej Europy i na Wyspy Brytyjskie. Należy podkreślić, że tak olbrzymia różnorodność ras jest niespotykana u innych gatunków ssaków. Określony typ fizyczny przekazuje potomstwu, przy odpowiednim doborze partnera, swoje cechy psychiczne, stąd przystosowanie poszczególnych ras do wykonywania pewnego rodzaju prac. Rasy psów powstawały stopniowo drogą doboru par hodowlanych i selekcji pod kątem użytkowym. Dopiero w końcu XIX wieku zaczęły powstawać liczne stowarzyszenia kynologiczne i kluby ras zajmujące się między-innymi poprawą i ujednoliceniem eksterieru oraz rejestracją ras. Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) powstała w 1911 roku, a statut jej został zmieniony w 1964 roku. Związek Kynologiczny w Polsce jest członkiem FCI i z tego tytułu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów uchwalonych przez organizacje sfederowane.

Spaniele należą do grupy płochaczy (ze względu na sposób polowania). Ich pochodzenie nie jest w pełni znane. Sugestia, że psy te wywodzą się z Hiszpanii, nie została potwierdzona ani zapiskami, ani śladami w sztuce. Z VIII wieku naszej ery pochodzą zapiski w Lex Bajuvariorum o psie służącym do łowów z sokołem na ptactwo. Znany węgierski kynolog prof. dr Roland Tobias: przy współpracy red. Bruno Richtera z RFN, opracował i zgłosił na Międzynarodowy Kongres Europejskiej Rady Klubów Spanieli w Malvern (Anglia) w sierpniu 1983 roku pracę Historia ewolucji spanieli i ich pochodzenie. Obejmuje ona 42 strony i nie została jeszcze przetłumaczona na język polski. Prof. Tobias wspomina o średniowiecznym królu Walii zwanym Howe! Dda, którego współcześni nazywali Howellem Dobrym, jako pierwszym, który użył słowa „spaniel” w skodyfikowanym przez siebie Kodeksie Praw. Profesor Tobias określa datę na 948 rok, a autor monografii Ali abouł Cocker Spaniel— John F. Gordon pisze, że miało to miejsce w 914 roku. Cytat z Kodeksu Praw: „There are three higher species of dogs: a tracker, an greyhound and a spaniel”.

Nasuwa się przypuszczenie, że psy te mogą pochodzić z Walii, a welsh springer mógłby być jednym z przodków springer spaniela angielskiego i cocker spaniela. Spaniele były rozpowszechnione w centralnej Europie już w XIII wieku (najczęściej występowały pod nazwą epagneuli) i tworzyły nie wyrównaną eksterierem. grupę psów polujących w sposób zbliżony, odmienny od techniki „braków” (obecne wyżły). W tym czasie również znana była forma karłowatego spaniela, o czym świadczy rysunek z muzeum w Zurichu przedstawiający damę z karłowatym spanielem na ręku.

Do największego rozkwitu doszły płochacze w Anglii. Dr Caius, nadworny lekarz Królowej Elżbiety, wielki znawca psów, dzieli spaniele na wodne i lądowe służące do wystawiania ptactwa przy posługiwaniu się siecią, albo też do łowów z sokołami. Spośród spanieli lądowych wyodrębniono w Anglii typy małe, zwane cocker spanielami, od większych zwanych starterami, 1 a później Springerami. Za kraj pochodzenia spanieli została uznana Anglia, bowiem tam właśnie drogą odpowiednich krzyżówek międzyrasowych, właściwego doboru par hodowlanych i selekcji potomstwa wyhodowano aż 12 odmian spanieli, w tym 5 karłowatych. Trzynasta odmiana wyhodowana została w USA i znana jest jako cocker spaniel amerykański. Do grupy płochaczy zalicza się: angielskie cocker spaniele, angielskie springer- spaniele, walijskie springer spaniele, field spaniele, sussex spaniele, clumber spaniele, irlandzkie spaniele wodne. Z karłowatych ras najbardziej są znane Cavalier spaniel i King Charles spaniel. Najpopularniejszy w Polsce jest cocker spaniel angielski. Nazewnictwo „cocker spaniel” pochodzi z początku XIX wieku od specjalizacji małych spanieli w polowaniach na słonki (woodcock). Pierwsze cockery w Anglii były rejestrowane jako spaniele w założonym w 1885 roku Spaniel Klubie. W 1892 roku hodowcy przekonali Angielski Kennel Klub, że należy wyodrębnić cocker spaniele jako osobną rasę. Została ona zarejestrowana w 1893 roku w Angielskim Kennel Klubie, ale wówczas miernikiem kwalifikacji na cockera była waga poniżej 25 funtów (ok. 11,3 kg). Pierwszego liczącego się w świecie cocker spaniela wyhodował w 1879 roku Anglik James Farrow. Cocker nazywał się Obo, był czarny, o krótkim korpusie, zapoczątkował on linię znanych championów jak: Ted Obo, Frank Obo, Lily Obo, które figurują u podstaw wielu europejskich cocker spanieli. Na początku XX wieku w Anglii zaczęły powstawać liczne hodowle cocker spanieli rywalizujące ze sobą. Duży nacisk kładzie się tam na użytkowość cockerów. Cocker Spaniel Klub powstał w Londynie w 1902 roku i zrzesza kilkadziesiąt tysięcy członków, z których część reprezentuje najsłynniejsze w świecie hodowle. Aktualnie wszystkie liczące się organizacje kynologiczne bazują w hodowli cocker spanieli na materiale angielskim. Bardzo liczne kluby cocker spaniela angielskiego istnieją w Anglii, Walii, Kornwalii i Szkocji oraz mniejsze w poszczególnych hrabstwach.