Szczepienia ochronne

Między dziesiątym a dwunastym tygodniem życia szczeniaka należy bezwzględnie poddać szczepieni przeciwko nosówce, po uprzednim odrobaczeniu. Do czasu zaszczepienia i 2 tygod- nie po szczepieniu szczeniak nie powinien wychodzić na ulicę i stykać się z psami. Oczywiście można go wywieźć za miasto 22 SZCZENIĘ W DOMU i puścić do wybiegania na łące, względnie do ogródka izolowa- nego przed dostępem innych zwierząt, bądź też w ostateczności umożliwić mu przebywanie w. dni pogodne na zabezpieczonym balkonie. Najważniejsze jest, aby przy dokonywaniu szczepień pies był zupełnie zdrowy, a szczepionka nie przeterminowana. Oprócz produkcji krajowej można sporadycznie dostać na rynku doskonałe szczepionki zagraniczne o działaniu wielostronnym: przeciwko nosówce, zapaleniu wątroby i leptospirozie. Są też szczepionki wymagające wcześniejszego podania surowicy. O rodzaju szczepionki i sposobie jej zaaplikowania decyduje le- karz. Wobec dużej śmiertelności-psów na parwowirozę wskazane jest pod3anie kilkumiesięcznego psa ochronnemu szczepieniu przeciwko tej strasznej chorobie wirusowej jelit. Zagraniczną szczepionkę przeciw parwowirozie można nabyć za dewizy za pośrednictwem Lecznicy Zwierząt i Banku PKO. Trzecią szczepionką jest nakazana przepisami administracyj- nymi, powtarzana każdego roku, szczepionka przeciw wściekliź- nie, która uodparnia psy (a także ludzi) na skutki zakażenia po pogryziemiu przez’ wściekłego psa, kota lub lisa. Poddaje się szczepieniu psy powyżej trzech miesięcy życia. Zaświadczenie szczepienia konieczne jest w podróży i na wystawach. Zaznaczam, że w krajach zachodnich szczepi się młode psy przeciwko pięciu chorobom, między innymi podaje się szczepio- nkę przeciw leptospirozie (rodzaj psiego tyfusu) oraz przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby. Chrońmy więc nasze psy przed skutkami tych bardzo groźnych, przeważnie śmiertelnych cho- rób. Ważne jest jednak, aby między poszczególnymi szczepie- niami było około miesiąca przerwy. Cocker spaniel urodzony w okresie jesienno-zimowym, pozba- wiony słońca oraz dostatecznej ilości preparatów wapniowo-fos- forowych, często zapada na krzywicę, deformującą kościec psa. Lekarstwem na to schorzenie jest witamina D3 w kroplach, w daw- SZCZENIĘ W DOMU kach niewielkich. Jeśli jednak u szczenięcia zaobserwujemy sil- ne zgrubienia w stawach nadgarstkowych, bądź „różaniec” na żebrach, udajemy się do lekarza weterynarii w celu zaaplikowa- nia zastrzyku uderzeniowego witaminy D3 (najlepszy Vigantol). W zależności od wieku zwiększamy ilość mieszanki wapniowo- -fosforowej o składnikach: calcium phosphoricum – 100 gram calcium lacticum – _ 60 gram calcium carbonicum – 40 gr-am od 1 /3 łyżeczki do 1 łyżki stołowej płaskiej oraz podajemy kości cielęce stawowe. Okresowe trudności z dostaniem calcium phosphoricum w pew- nym sensie niwelujemy przez chwilowe podawanie wysuszo- nych, zmielonych na mąkę skorupek z jaj. Mieszankę wapniową podajemy już od piątego tygodnia życia łącznie z jedną kroplą witaminy D3, a potem 2 i 3 kroplami. Wymienione wyżej preparaty są konieczne przy wychowie co- cker spaniela, który ma się charakteryzować grubą kością, ideal- nie prostymi kończynami, co w warunkach ^ycia miejskiego, przy braku odpowiedniej ilości świeżego powietrza i słońca, jest. trudne do osiągnięcia. Zastrzyk uderzeniowy witamiy D3 nie po- winien być podany jednocześnie ze szczepieniem, ale w dwa ty- godnie po nim. Mieszankę wapniową podajemy do końca pierwszego roku ży- cia, a witaminę D3 z tygodniowymi przerwami.